Een Gastouderbureau zorgt voor de koppeling tussen de vraagouder en de gastouder en bemiddeld bij problemen.
Verder zorgt het Gastouderbureau voor de facturering en organiseert het gastouderavonden en -cursussen.

Voorbeelden daarvan zijn: de jaarlijkse kinder EHBO, communicatie avonden, VVE trainingen ( ontwikkelings gericht werken) en informatieavonden over het signaleren van afwijkend gedrag bij kinderen.
Ook worden er avonden gehouden over het pedagogisch beleidsplan van Gastouders en signaleren van kindermishandeling.

Het Gastouderbureau komt regelmatig bij de gastouder thuis voor evaluaties en de jaarlijkse Risico Inventarisatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Webdesign: John de Wit