Een gastouder is iemand die kinderen opvangt en verzorgt tijdens de uren dat hun ouders werken.

Er zijn twee mogelijkheden met betrekking tot opvang:
- opvang bij de ouders thuis
- opvang in de woning van de gastouder

 In allebei de gevallen wordt er bemiddeld door een gastouderbureau.
Alle gastouders zijn gekwalificeerd en gecertificeerd en daarmee opgenomen in het landelijk register kinderopvang.

Vraagouder en gastouder voeren, nadat ze bij elkaar zijn gebracht door het gastouderbureau of elkaar op een ander manier hebben gevonden, eerst een kennismakingsgesprek.
Als daaruit blijkt dat de opvang gaat plaatsvinden bij de betreffende gastouder, wordt het gastouderburau op de hoogte gesteld en volgt er een koppelingsgesprek waarbij een bemiddelings medewerker van het gastouderbureau aanwezig is. In dit gesprek worden de afspraken gemaakt omtrent de opvang, gegevens uitgewisseld en de contracten getekend.

Meestal komt een gastkind eerst een keer wennen bij de gastouder en daarna wordt de opvang gestart.
Na zes weken volgt er een evaluatie door het gastouderbureau.


Het gastouderbureau is in dit geval "Het kwakersnest" in de Velserbroek.

 kwakersnest2

 

 

 

Webdesign: John de Wit